Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kazimierza Wielkiego
w Skawinie